Magazín KPI
Časopis Katedry počítačov a informatiky FEI TUKE
kpi

Prototypovanie v Pidoco

Pidoco je užitočný prototypovací nástroj s množstvom výhod a zaujímavých funkcionalít, avšak ako každý produkt vytvorený človekom, aj ten má svoje nedostatky. O nich a o práci s týmto softvérom spolu s možnosťou vyskúšania si niekoľkých jednoduchých tutoriálov sa dozviete v tomto článku.

Čo to Pidoco vlastne je?

Pidoco je nástroj, ktorý umožňuje prototypovanie a tvorbu kostier používateľských rozhraní (wireframes), a to všetko iba prostredníctvom vášho webového prehliadača. Je užitočný pri navrhovaní rôznych webových, či mobilných aplikácií, najmä pri ich dizajnových prototypoch a následných testovaniach na overenie použiteľnosti.

Ponúka viacero funkcionalít:

 • zdieľanie vytvorených prototypov a zároveň aj ich komentovanie a úpravu inými používateľmi,
 • testovanie prototypu okrem webového prehliadača aj na Android a iOS zariadeniach,
 • export prototypu do PNG, HTML alebo vektorového súboru,
 • tvorbu vlastných návrhových vzorov, ktoré je možné použiť v akýchkoľvek prototypoch,
 • prepojenie s nástrojmi JIRA a Planio.

Poďme bližšie k veci…

K tomu, aby sme mohli začať pracovať s Pidoco, je potrebné sa zaregistrovať. Ako mnoho kvalitnejších softvérov, ani tento nie je výnimkou v tom, že je platený. Avšak pre účely nášho testovania môžeme využiť mesačnú skúšobnú verziu, a potom v prípade seriózneho záujmu si pre variabilný počet projektov zasa vybrať zo štyroch platených plánov.

Hneď po prihlásení je nám ponúknutá možnosť vybrať si z viacerých predvolených obrazoviek, pre ktorú budeme prototypovať alebo definovať si vlastnú veľkosť: screen_choosing

Po zvolení obrazovky sa nám zobrazí pracovné prostredie, ako je možné vidieť na nasledujúcom obrázku: novy

V ľavom paneli sa nachádzajú šablóny vrátane možnosti vytvorenia si vlastného vzoru a tiež aj nahratia obrázku. V hornej lište sú okrem základných operácií aj možnosti simulácie, zdieľania a exportu projektu. Pravý panel zasa slúži na prácu s vrstvami a interakciami medzi nimi, kde je možné reagovať na akcie používateľa (napr. kliknutie myšou, otočenie zariadením atď.) rôznymi udalosťami: interaction

V domovskej stránke je možné vidieť zoznam projektov, informácie o nich spolu s hodnotením a zdieľaním: mp

Ako na to?

Po rýchlom oboznámení sa s prostredím môžeme začať prototypovať. Najprv si vytvoríme jednoduchý prototyp podľa videa:

Následne môžeme spustiť simuláciu projektu podľa ďalšieho návodu:

V Pidoco si tiež vytvoríme vlastný návrhový vzor:

Návrhový vzor môžeme potom použiť pri dizajnovaní ďalšej stránky:

Čo na to povedať?

Pidoco je veľmi jednoduchý a šikovný nástroj. Je navrhnutý prehľadne a navyše aj dizajn je na pohľad príjemný. Za ním, samozrejme, nezaostáva ani samotná propagačná stránka nástroja, kde jej návštevník rýchlo pochopí, o čom daný produkt je, ako sa s ním pracuje a čo všetko sa s ním dá robiť. Nemožno v tomto prípade neoceniť prácu dizajnérov, ktorí mysleli na každý detail a zvýraznili výhody produktu v rámci celej stránky a tiež nezabudli dodať aj ubezpečujúce slová pri samotnej registrácii.

Určite medzi ďalšie výhody patrí to, že:

 • ide o online prototypovací nástroj, a teda nie je potrebné nič inštalovať,
 • prihlasovanie je veľmi rýchle a nie je potrebné zadávať žiadne informácie okrem emailu,
 • používateľovi je poskytnutá 31 dňová skúšobná verzia zadarmo,
 • nad hornou lištou sa v aplikácii zobrazujú nápovedy s priamym prístupom k dokumentácii nástroja pomocou “Learn more”: hints

Avšak aj tento nástroj má zopár nedostatkov.

 • Export projektu vo formáte PNG je v trial verzii veľmi nekvalitný. Vstupné polia sú zle orámované a rozbaľovacie tlačidlá (combobox) nie sú vizuálne rozlíšené. Na nasledujúcom obrázku je možné vidieť rozdiel formátov PNG (vľavo) a HTML (vpravo): porovnanie
 • HTML export občas nezobrazuje niektoré ikonky. Na nasledujúcom obrázku vľavo hore síce kurzor zaznamená, že sa na danom mieste nachádza tlačidlo Späť, avšak nie je ho vidieť: sc

Na druhej strane ak ide o platený a tiež aj používaný nástroj ako tento, je nanajvýš pravdepodobné, že všetky nedostatky, či už zistené na základe upozornenia používateľa alebo testovania počas vývoja softvéru, budú skôr či neskôr postupne odstraňované, resp. chýbajúce vlastnosti budú dopĺňané. Rovnako to bolo v prípade funkcionality rozmiestnenia prvkov do rovnakej vzdialenosti od seba, ktorá v období marca 2016 pri mojom prvotnom vytváraní prototypov v tomto nástroji ešte nebola implementovaná. Takže v závere treba už len dodať — hor sa do prototypovania s Pidoco!

Linkovať