kpi

Magazín KPI

№ 4 / september 2018

O magazíne

Cieľom Magazínu KPI je publikovať odborné príspevky na zaujímavé a aktuálne témy z oblasti informačných technológií. Magazín je určený pre študentov vysokých a stredných škôl ako aj širšiu odbornú verejnosť so záujmom o IT. Vydáva ho Katedra počítačov a informatiky FEI TU v Košiciach a autormi väčšiny článkov sú študenti katedry.

Redakcia

Šéfredaktor
Jaroslav Porubän
Zodpovedný redaktor
Sergej Chodarev

Ak chcete napísať článok pre magazín, pozrite príručku pre autorov a kontaktujte zodpovedného redaktora.