Magazín KPI
Časopis Katedry počítačov a informatiky FEI TUKE
kpi

O magazíne

Cieľom Magazínu KPI je publikovať odborné príspevky na zaujímavé a aktuálne témy z oblasti informačných technológií. Magazín je určený pre študentov vysokých a stredných škôl ako aj širšiu odbornú verejnosť so záujmom o IT. Vydáva ho Katedra počítačov a informatiky FEI TU v Košiciach a autormi väčšiny článkov sú študenti katedry.

Magazín KPI obsahuje aj sekciu Pieskovisko, kde sú umiestnené študentské články, ktoré neprešli kontrolou a neboli zaradené do niektorého z čísel Magazínu.

Redakcia

Šéfredaktor
Jaroslav Porubän
Zodpovedný redaktor
Sergej Chodarev
Redaktori
Michaela Bačíková, Lukáš Galko

Ak chcete napísať článok pre magazín, pozrite príručku pre autorov a kontaktujte zodpovedného redaktora.

Linkovať