Magazín KPI

Časopis Katedry počítačov a informatiky FEI TUKE
kpi

Detekcia ransomvéru SIEM systémom HELK

Médiami často prebiehajú správy o opätovných útokoch ransomvérom, pri ktorých došlo k zašifrovaniu dôležitých dát, kľúčových pre fungovanie súkromnej spoločnosti, štátnej inštitúcie, alebo inej spoločenskej organizácie. Útočníkmi sú potom požadované obrovské sumy peňazí pre výmenu za šifrovací kľúč, ktorým je možné dáta odšifrovať a takto získať späť. V tomto článku je popísané riešenie detekcie ransomvéru pomocou SIEM systému HELK, pomocou ktorého bola dosiahnutá citlivosť detekcie 65,22% a špecifickosť 100%. Riešenie bolo vytvorené v rámci diplomovej práce „Detekcia bezpečnostných hrozieb“.

SIEM systém HELK

SIEM (Security information and event management) systémy slúžia na zbieranie bezpečnostných dát zo sieťových zariadení, serverov, osobných počítačov a iných zariadení. Vykonávajú ich normalizáciu, agregáciu a analýzy s cieľom objavovať trendy a detegovať ohrozenia. Týmto spôsobom je možné včas odhaliť ohrozenie bezpečnosti a zmierniť následky prienikov. Tento článok sa venuje popisu, inštalácii a ukážke niektorých funkcií systému HELK (The Hunting ELK). Jedná sa o open source SIEM systém, ktorý ako základ využíva ELK stack, ale navyše umožňuje pokročilú analýzu dát.

Základy práce s LaTeXom

LaTeX je typografický systém určený pre prípravu profesionálne vyzerajúcich dokumentov. V tom článku sú opísané základy práce s týmto systémom: štruktúra súborov, základné formátovanie textu, vkladanie obrázkov a fragmentov kódu a riešenie ďalších najčastejších úloh.

Vytváranie simulátorových zadaní v Cisco Packet Tracer

V tomto článku sa budeme venovať rozšíreniu simulátora Packet Tracer s názvom Activity Wizard. Toto rozšírenie umožňuje používateľovi (inštruktorom, ale aj študentom) vytvárať simulátorové zadania podobné tým, ktoré sú obsiahnuté v kurze CCNA. Tento sprievodca obsahuje viacero častí, ktorých definovaním vytvoríme komplexné, dynamické a automaticky hodnotené zadanie. Každú z častí si bližšie popíšeme aj na jednoduchom príklade.

Vizualizácia gestikulácie ruky s podporou MYO Armband

V dnešnej dobe vznikla snaha, tam kde je to vhodné, nahradiť klasická ovládanie pomocou klávesnice a myši. Ako jeden z efektívnych spôsobov sa ukázala gestikulácia. Tento článok opisuje tvorbu webovej aplikácie pre vizualizáciu gestikulácie ľudskej ruky s podporou zariadenia MYO Armband, ktorá má prispieť k rozširovaniu využiteľnosti gestikulácie ako ovládacieho prvku zariadení. Mojou úlohou bolo predovšetkým analyzovať možnosti detekcie pohybu ruky, prostredníctvom náramku MYO a vytvoriť webovú aplikáciu, schopnú výstupy tohto zariadenia využívať pre grafickú 3D reprezentáciu ruky používateľa.

Princípy technológie MPLS VPN

VPN postavená na technológii MPLS ponúka vysokorýchlostné prenášanie údajov v oddelených IP prostrediach mnohých zákazníkov po celom svete. Zaručuje šírku pásma a nízky čas odozvy. Článok sa venuje rozboru toho ako MPLS spolu s konceptom VRF a protokolom BGP funguje, obsahuje príkladovú topológiu spolu s konfiguračnými krokmi a grafickým znázornením smerovania, a prináša aj pohľad na zariadenia, ktoré sú v dobe písania článku vedúcim štandardom pre spojazdnenie vysokorýchlostného a bezpečného prenosu. Od čitateľa sa očakáva základná znalosť IP smerovania a ISO/OSI modelu pre porozumenie funkcionality a znalosť príkazového riadku Cisco zariadení pre pochopenie konfigurácie a verifikácie.

Využitie rozšírenej reality pre navigáciu v priestore

Aplikácia WizAR umožňuje používateľom komunikovať s okolitými elektronickými zariadeniami formou 3D gest vykonávaných pohybom telefónu, kde ovládané zariadenie je vybrané fyzickým poukázaním naň. Takýto spôsob komunikácie imituje používanie čarovnej paličky a snaží sa vytvoriť efekt kúzlenia. Predstavte si napríklad, že chcete vypnúť televízor. Pomocou WizAR môžete nasmerovať telefón na televízor a pohnúť im tak, ako keby ste kreslili vo vzduchu kružnicu. Vykonané gesto je následne spracované umelou inteligenciou, ktorá vyhodnotí povel, ktorý sa následne odošle na prijímajúce zariadenie. Prototyp aplikácie WizAR získal prvé miesto na Živých IT projektov.

Knižnice algoritmov a údajových štruktúr pre jazyk Java

Knižnice údajových štruktúr a algoritmov slúžia na uľahčenie práce programátorov. Ponúkajú riešenia, napísané odborníkmi, ktoré sú čo najviac optimalizované. Niektoré knižnice sú špecializované na konkrétne údajové štruktúry a prácu s nimi, iné sú všestrannejšie a vhodné na univerzálne použitie. Na to, aby sme vedeli vybrať tie správne knižnice, na použitie v našom projekte, je potrebné poznať ich výhody, obmedzenia a na základe toho sa rozhodnúť. Tento článok poskytuje prehľad o aktuálnych, relevantných knižniciach údajových štruktúr a algoritmov.

Platforma Blynk

Koncept internetu vecí sa v dnešnej dobe stáva čoraz populárnejším, a preto ľudia vytvárajú viaceré riešenia pre umožnenie komunikácie zariadení cez internet. Jedným z takýchto riešení je platforma Blynk, ktorá slúži na ovládanie a komunikáciu so zariadeniami internetu vecí. Tento článok priblíži ponuku platformy Blynk a jej funkcie. Článok obsahuje aj jednoduché príklady použitia funkcií platformy.

Online Superstore

Projekt Online Superstore vznikol v rámci predmetu Tímový projekt. Našou úlohou bolo navrhnutie a vytvorenie internetového obchodu, zaoberajúceho sa predajom dámskeho oblečenia. Produkty pochádzali z niekoľkých amerických e-shopov, na ktorých „crawlovali“ naše webové crawlery niekoľkokrát denne. Vyzbierané dáta sme po spracovaní mohli na samotnom e-shope zobraziť našim potenciálnym zákazníkom. Jednou z podstatných funkcionalít nášho internetového obchodu je zobrazovanie doplňujúcich kúskov podľa typu prezeraného oblečenia. Práve táto myšlienka, spolu s našou tvrdou prácou, nám vyniesla 5. miesto na akcii Živé IT projekty.