Magazín KPI
Časopis Katedry počítačov a informatiky FEI TUKE
kpi

Téma: Unity3D

Vytvorenie hry pomocou Unity3D

Unity3D je jedným z najpopulárnejších nástrojov pre vývoj hier pre rôzne platformy od počítačov a konzol, cez mobilné zariadenia, až po web. V tomto článku v krátkosti predstavíme použitie tohto nástroja a ukážeme jednotlivé kroky vývoja jednoduchej hry CatchTheBus.