Magazín KPI
Časopis Katedry počítačov a informatiky FEI TUKE
kpi

Téma: PHP

Laravel

Laravel je jednoduchý rámec pre jazyk PHP, ktorý je založený na vzore MVC (Model-View-Controller). V tomto článku si vysvetlíme základnú štruktúru aplikácie založenej na tomto rámci a ukážeme si ju na jednoduchom príklade.