Magazín KPI
Časopis Katedry počítačov a informatiky FEI TUKE
kpi

Téma: LaTeX

Základy práce s LaTeXom

LaTeX je typografický systém určený pre prípravu profesionálne vyzerajúcich dokumentov. V tom článku sú opísané základy práce s týmto systémom: štruktúra súborov, základné formátovanie textu, vkladanie obrázkov a fragmentov kódu a riešenie ďalších najčastejších úloh.