Magazín KPI
Časopis Katedry počítačov a informatiky FEI TUKE
kpi

Začíname!

Prichádza k vám prvé číslo Magazínu KPI. Cieľom magazínu je publikovať odborné príspevky na zaujímavé a aktuálne témy z oblasti informačných technológií. Magazín je určený pre vás, pre študentov vysokých a stredných škôl ako aj širšiu odbornú verejnosť so záujmom o IT.

Chceme aby Magazín KPI poskytol priestor pre všetkých s ambíciou dozvedieť sa niečo nové z IT alebo prispieť do tejto oblasti. Preto privítame vašu pomoc a skúsenosti.

Prvé číslo magazínu sme zostavili z tutoriálov študentov, ktoré písali v rámci predmetu Aktuálne trendy v informatike na Katedre počítačov a informatiky FEI TU Košice. Z viac ako 110 tutoriálov sme vybrali 4 príspevky, ktoré sa venujú prototypovaniu používateľských rozhraní, vývoju interaktívnych webových aplikácií pomocou ReactJS a použitiu technológie Parse Server pre serverovú časť aplikácií.

Prajeme vám príjemné čítanie.

Linkovať