Magazín KPI
Časopis Katedry počítačov a informatiky FEI TUKE
kpi

Vývoj jazyka pomocou Xtext: videonávod

Tento tutoriál sa venuje technológií Xtext. Pomocou piatich videí opisuje ako vytvoriť vlastný doménovo-špecifický jazyk. Ako príklad je uvedený vlastný jazyk, ktorého výsledkom je PDF s vývojovým diagramom.

Úvod

Xtext je softvérový rámec pre vývoj programovacích a doménovo-špecifických jazykov. Jeho použitie je jednoduché. Definovaním vlastného programovacieho jazyka pomocou gramatiky vygeneruje syntaktický analyzátor (parser), spojovací program (linker), modul pre kontrolu typov (typechecker) a prekladač (compiler). Ako editor pre vlastný jazyk je možné použiť vývojové prostredia Eclipse, IntelliJ IDEA alebo webový prehliadač.

V sérií piatich videí vytvorím vlastný doménovo-špecifický jazyk pre opis vývojových diagramov. Prekladač tohto jazyka vygeneruje LaTeXový kód do súboru. Tento súbor je ďalej preložený LaTeXom, ktorého výsledkom je PDF s vývojovým diagramom už v grafickej podobe.

Inštalácia

V prvom videu sa venujem inštalácií vývojového prostredia Eclipse a pluginu Xtext.

Vytvorenie projektu a gramatiky

V ďalšom videu ukazujem ako vytvoriť Xtext projekt a opisujem ako napísať gramatiku jazyka pomocou Backus-Naurovej formy v projekte.

Validácia kódu

Vo štvrtom videu ukazujem ako urobiť metódy pre validáciu kódu.

Generovanie kódu

V poslednom videu sa venujem implementácii prekladača doménovo-špecifického jazyka do jazyka LaTeX.

Linkovať