Magazín KPI

kpi

Pieskovisko

Pieskovisko je priestor pre študentské články, ktoré neprešli kontrolou. Najlepšie články z pieskoviska môžu byť neskôr vybrané do Magazínu KPI.

Zefektívnenie správy používateľov v zložitej podnikovej sieti

Tento článok sa venuje výsledkom mojej diplomovej práce s názvom “Zefektívnenie správy používateľov v zložitej podnikovej sieti”. Cieľom tejto práce bolo zefektívniť správu používateľov a používateľských skupín v rámci organizačnej zložky spoločnosti Deutsche Telekom.

Migrácia databázy MySQL do MongoDB

V porovnaní s tradičnými relačnými databázami sú databázy noSQL vhodnejšie pre dynamické poskytovanie, horizontálne škálovanie, zlepšenie výkonu a na nasadenie do cloudu. Na základe týchto skutočností si v tomto článku ukážeme ako migrovať databázu MySQL do databázy MongoDB a jej nasadenie do cloudu. MongoDB je podľa Google trendov najobľúbenejšou nerelačnou databázou vďaka vlastnostiam zahŕňajúcim jednoduchosť, agilitu a rozsiahlu podporu pre vývojárov. MongoDB na rozdiel od MySQL ukladá tabuľky v JSON kolekciách v binárnom súbore s názvom BSON (Binary JSON).

Prototypovanie v JustInMind

Tvorba aplikácií je v dnešnej dobe už bežnou záležitosťou. Avšak začatím práce programátora je tu možnosť vytvorenia prototypu, ktorý dokáže byť dokonalou simuláciou budúceho programu. Táto možnosť je vítaná na strane programátora aj zákazníka a umožňuje jednoduchšiu, rýchlejšiu a efektívnejšiu spoluprácu a taktiež väčšiu spokojnosť oboch strán. Na tvorbu takéhoto prototypu slúži nástroj JustInMind, ktorý si popíšeme v nasledujúcom tutoriáli.

Prototypovanie v Balsamiq Mockups

Balsamiq Mockups je prototypovací nástroj, slúžiaci na rýchle náčrty pripravovaných webových stránok, mobilných či desktopových aplikácií. Ponúka na veľkú paletu prvkov, ktoré jednoducho iba vťahujeme do modelovacieho poľa z palety. Po vložení si jednotlivé prvky môžme ešte grafický upravovať, či pridávať im rôzne funkcie (napr. prekliky pri tlačidlách). Výsledný náčrt je možné zobrazovať v kreslenej alebo v oficiálnej podobe.

Práca s ním je rýchla. Je nenáročný na učenie aj pre menej technických používateľov.